รายชื่อบริษัทปี 49                                                               

บริษัท

บุคคลที่ติดต่อ

ที่อยู่บริษัท

ADC Advance Data Network Communication

คุณวรสิทธิ์   เฉลิมปกรณ์ชัย

เลขที่ 100 .เพลินจิต เขต สัมพันธวงศ์ แขวง ลุมพินี กรุงเทพ 10330 Tel. 02-2569461

International Research Corporation Public o.,Ltd.

คุณศศิญา  วงศาโรจน์ HR

Tel. 02-6458400 ext. 7993 Fax: 02-2030260

23/106-108 .พระราม 9 ซอย ศูนย์วิจัย บางกะปิ กรุงเทพ 10320

P.O.P House (เครือแกรมมี่)

คุณนรชัย  นันทกิจ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

นาย สำเริง พยุงศักดิ์

หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคลสายงานระบบส่งและควบคุมระบบ

เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 .จรัลสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130

Tel. 02-4362323   Fax: 02-4362392

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

คุณคำนวน  แก้วสุดา

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 .พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-5168657-9  Fax: 02-5163434

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

.. สุทธภาณี จันทรศัพท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

กองฝึกอบรม ชั้น 18  อาคาร 4 เลขที่ 200 .งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900

Tel. 02-5905894-9   Fax: 02-5893108

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

.. สุทธภาณี จันทรศัพท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กองฝึกอบรม ชั้น 18  อาคาร 4 เลขที่ 200 .งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900

Tel. 02-5905894-9    Fax: 02-5893108

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

.. สุทธภาณี จันทรศัพท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองฝึกอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กองฝึกอบรม ชั้น 18  อาคาร 4 เลขที่ 200 .งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900

Tel. 02-5905894-9   Fax: 02-5893108

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

 

คุณถวัลย์  ปาละวงษ์   ผู้ช่วยผู้จัดการ

เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 .พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-5168354   Fax: 02-5163434

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

 

คุณถวัลย์   ปาละวงษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต

เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 .พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-5168354   Fax: 02-5163434

ที โอ ที (TOT) จำกัด (มหาชน)

 

 

คุณสุพจน์   เทพประสาน

ผอ.บบภ.1.2 (อย)นายช่าง 7

22/2 ถนน ราเมศวร แขวง พระนครศรีอยุธยา      .นครศรีอยุธยา 13000

Tel. 035-241183  Fax: 035-241469

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขารังสิต

 

คุณโกมินทร์  แสวงหา

ผู้จัดการอาวุโส

เลขที่ 511 หมู่ที่ 2 แขวง ประชาธิปัตย์ เขต ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

Tel. 02-5671001-5  Fax: 02-5313450

บจก. PTR Intercom

 

คุณพงศ์ธารา   สิงคนิภา   Sales  MGR

เลขที่ 3500 . ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพ 10240

Tel. 02-7340152-3  Fax: 02-7340153

บมจ. ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด

คุณเจิมจันทน์   รัตนกาญจน์

รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา

เลขที่ 1 ถนน รัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพ 10400

Tel. 02-6995205   Fax: 02-6421689

บมจ. ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า

 

นาย สมคิด เพลินจิต   ผู้จัดการแผนกบุคคล

เลขที่ 29/3 หมู่ที่ 1 .บางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง ปทุมธานี 12000

Tel. 02-5815462   Fax: 02-5815397

บริษัท 1001 ซิสเต็มส์  อินทรีกรีเตอร์ จำกัด

 

คุณสุวรรณ  โตสมบุญ

กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 227 . ลาดพร้าว แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Tel. 02-7383044  Fax: 02-7382822

บริษัท Channel V Thailand จำกัด

 

คุณเพียรศักดิ์  ศรีพรหม

Broadcast Operating Engineering Manager

Tel. 02-7125459 ax: 02-7128217

เลขที่ 200 .สุขุมวิท ซอย สุขุมวิท 49/12 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

บริษัท Cliq

 

คุณรุ่งฤทธิ์  แจ้งเจนกิจ   เจ้าของกิจการ

Tel. 02-7126449

เลขที่ 11 ซอย ทองหล่อ 25 แขวง คลองตัน เขต วัฒนา กรุงเทพ 10113

บริษัท Final Cut จำกัด

 

คุณอังศนา  โชติยานนท์

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Tel. 02-6520076-80  Fax: 02-2545392

เลขที่ 60/5 .เพลินจิต ซอย ต้นสน แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

บริษัท GMM แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ฝ่าย Bee Bar

 

คุณอภิญญา  ชินชู     โปรดิวเซอร์

คุณ ปิยนันท์ จันทรกลม (Promotor)

ผู้ดูแลประเมินผล  

อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 .สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

Tel. 02-6698653

บริษัท NXP Manufacturing (Thailand) Ltd.

 

นางสาว เกสยณี แสงศักดิ์สิทธิ์

เจ้าหน้าที่แผนกสรรหาและว่าจ้าง

เลขที่ 306 หมู่ที่ 3 .แจ้งวัฒนะ แขวง/เขต หลักสี่ กรุงเทพ 10210

Tel. 02-7475360Fax: 02-7925350

บริษัท Think Smart Co.,Ltd.

 

คุณสุรเสฎฐ์  สุริยกานต์  Marketing Director

เลขที่ 487/1 . ศรีอยุธยา แขวง ราชเทวี เขต พญาไท กรุงเทพ 10400

Tel. 02-6425262  Fax: 02-6425263

บริษัท กันตนา

 

คุณพงศธร  อ่ำปลอด

ผู้จัดการอาวุโสแผนกตัดต่อ อยู่ในกลุ่ม บริษัทกันตนา โดยคุณ วนิดา

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริการลานจอด และอุปกรณ์ภาคพื้น

นาง ธิติมา มณีไพโรจน์

ผู้จัดการกองพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

เลขที่ 89 .วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900

Tel. 02-1373064   Fax: 02-1373738

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (อู่ตะเภา)

ผู้จัดการแผนกงานบริการและควบคุม

 ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา  การบินไทย  จำกัด  มหาชน

70/1 หมู่ 2. พลา อ. บ้างฉาง จ. ระยอง 21230

Tel. 038-698047-8  Fax: 038-698-041

บริษัท เกียรติวัฒนสิน จำกัด

 

คุณทวีวัฒน์   วาสวกุล  ผู้จัดการ

เลขที่ 22/4-5 .บางกอกบาซาร์ ซอย ชิดลม แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Tel. 02-6550360  Fax: 02-2552272

บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด

 

คุณ สิริรัตน์ เลิศอิสรปัญญา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-ธุรการ

Tel. 02-6699050

อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 .สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

บริษัท ครีเอเทเลคอม จำกัด

 

คุณนเรศ   จรูญวิทยากุล Sr.Solution Consultant

เลขที่ 46/20 อาคารเนชั่นทาวน์เวอร์ ชั้น 6 .บางนาตราด แขวง/เขต บางนา กรุงเทพ 10260

Tel. 02-7515588  Fax: 02-7515577

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรักชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 

ว่าที่ร้อยตรี ศรีศักดิ์  คำฝอย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

เลขที่ 144 หมู่ 16 .อุดมสรยุทธ์ แขวง บางกระสั้น เขต บางประอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

Tel. 035-221271 Fax: 035-221273

บริษัท จี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)

 

พลโทหญิงสำอาง ทองปาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

Tel. 02-9370333 Fax: 02-9370330-32

เลขที่ 555 .พหลโยธิน แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

 

คุณวิชัย   กุลธรธรรม  ผู้จัดการโครงการ

 

เลขที่ 202 .นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพ 10120

Tel. 02-6780978 ext.1380  Fax: 02-6780321-3

บริษัท ซีเน ดิจิตอล ซาวน์สตูดิโอ จำกัด

 

คุณจุมพล  เสพสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ

Tel. 02-9346801-7  Fax: 02-9346805

เลขที่ 625 .รามคำแหง 39 อาคาร ทัศนียา ชั้น 9 แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

 

คุณชาติชาย   สร้อยระย้า

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป

เลขที่ 152 หมู่ที่ 5 .ติวานนท์ ซอย สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่ แขวง บางกระดี่ เขตอำเภอ เมือง ปทุมธานี 12000

Tel. 02-5011241-6  Fax: 02-9639308

บริษัท ดี เอ แซด จำกัด

 

คุณธารินทร์  สายทอง ผู้จัดการ

Tel. 02-9078576

เลขที่ 50/41 หมู่ 2. สุคนธสวัสดิ์ ซอย โอษธิศ 2 ซอย 3 แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด

 

นาย สุรวัฒน์ น้อยศรี

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

55/25 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรม นวนคร     .พหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-5291428-31 ext. 1108

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

 

คุณนิติพงษ์   หิรัญพงษ์

IT Manager – Technical and Infrastructure

เลขที่ 2533 .สุขุมวิท แขวง บางจาก เขตพระนคร กรุงเทพ 10260  Tel. 02-6954101 Fax: 02-6954010

บริษัท ไดเร็กซ์เทคโนโลยี จำกัด

 

คุณอุทัยวรรณ  สงวนทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

เลขที่ 386/53 . เพชรบุรี ซอย เพชรบุรี 12 ราชเทวี กรุงเทพ 10400  Tel. 02-2152592  Fax: 02-2152592

บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน)

ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสาคร

คุณณัฐวุฒิ   เจตนา

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

เลขที่ 929/11 . สุรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร

Tel. 034-412077  Fax: 034-426046

บริษัท ทีทีซอฟท์เทคคอร์เปอร์เรชั่น

 

คุณทิวากร  ชำนิ

กรรมการผู้จัดการ

Tel. 02-9962644-5  Fax: 02-9965094

เลขที่ 68 . รังสิต-นครนายก 51 แขวง ประชาธิปัตย์ เขต ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

บริษัท ทูบีวัน ซิสเต็มส์ คอร์เปอร์เรชั่น ( ประเทศไทย) จำกัด

คุณอาทิตย์  ไทยสม

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

เลขที่ 323 .สีลม แขวง บางรัก เขต สีลม กรุงเทพ 10500

Tel. 02-2335100  Fax: 02-2335111

บริษัท ไทยสมาร์คาร์ด

 

คุณแวววัลค์  ชวะโนทัย

Senior HK officer

เลขที่ 191 อาคารสีลม ทาวน์เวอร์ ชั้น 23 .สีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพ   Tel. 02-6462092

บริษัท ไทยสมาร์คาร์ด

 

คุณแวววัลค์  ชวะโนทัย

Senior HK officer

เลขที่ 191 อาคารสีลม ทาวน์เวอร์ ชั้น 23 .สีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพ  Tel. 02-6462092

บริษัท ไทยสมาร์คาร์ด

 

คุณแวววัลค์  ชวะโนทัย  Senior HK officer

เลขที่ 191 อาคารสีลม ทาวน์เวอร์ ชั้น 23 .สีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพ  Tel. 02-6462092

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS)

 

 

ดร. ภักดี มะนะเวศ

รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหาร

รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

เลขที่ 171/2 หมู่ 10 . วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพ  10210  

Tel. 02-5653811  Fax: 02-5653825

บริษัท บิทโฟล จำกัด

นติยาพร กิ้มสวัสดิ์  กรรมการ

เลขที่ 39/4 .ชลธารา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 70110  Tel. 074-350568-9  Fax: 074-350570

บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด

คุณศรชัย  ทัศนียภักดิ์ หัวหน้าศูนย์สาขาสามเสน

เลขที่ 1003 .สามเสน แขวง นครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพ 10300 Tel. 02-2439068  Fax: 02-2439073

บริษัท ป... จำกัด (มหาชน)

คุณอรสา  ต่วนชะเอม  พนักงานทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 555 . วิภาวดีรังสิต แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900  Tel. 02-5372602Fax: 02-5372600

บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำกัด (ปณท)

 

คุณอนุชิต   ชื่นชมภู  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ปค.)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 3. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพ 10210  Tel. 02-8313220  Fax: 02-8313221

บริษัท พี ซี แลนด์ เน็ต จำกัด

 

คุณณรงค์  คำคูณศรี  กรรมการผู้จัดการ

Tel. 055-225406-8 Fax: 055-256060

เลขที่ 59/30 .ศรีธรรมไตรมิก แขวง/เขต ในเมือง จ. พิษณุโลก

บริษัท ยูเนียนโชจิวุชี จำกัด

 

คุณพรรณทิพา  ทับสาย

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

เลขที่ 11/3 หมู่ 14 .เสรีไท นิคมอุตสาหกรรมบางชัน แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel. 02-9198893-5

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นาย ประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคาร บีทีเอส (BTS) 1000 . พหลโยธิน แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900

Tel. 02-6177300 ext. 1942, 1944 Fax: 02-6177133

บริษัท โรทอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวิษณุ  รุ่งโรจน์สารทิศ ผู้จัดการฝ่ายบริการ

 

เลขที่ 60/1 อาคาร มนริริน ชั้น 3 ห้อง 10303

.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400 Tel. 02-2727165 Fax: 02-2727167

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 

คุณวันวิสาข์   ทิพรังศรี

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส

เลขที่ 102 . นางลิ้นจี่ ซอย งามดูพลี แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120 Tel. 02-2878574 Fax: 02-2859264

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณ นพนันท์   แผนก  Faculty

เลขที่ 191 .คลองลึก อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel. 035-277000 Fax: 035-277111

บริษัท อินสปายแวร์ จำกัด

คุณถิรายุ  ทรงเวชเกษม กรรมการผู้จัดการ

เลขที่ 404 .พหลโยธิน แขวง/เขต พญาไทย กรุงเทพ 10400 Tel. 02-6192247 Fax: 02-6192352

บริษัท อี เอส อาร์ ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ อรพินท์ เอี่ยมมนต์

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 202 . นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพ 10120 Tel. 02-6780200 Fax: 02-6780321-3

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

 

นางสาว บุญเรือน วัชยาลัย

หัวหน้าแผนกบุคคล

เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 2.ศรีนครินทร์ อ.บางพลี  สมุทรปราการ 10560 Tel. 02-3834100 Fax: 02-3834102

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณไพลิน   สงศิริ  Human Resource Officer

เลขที่ 414 . พหลโยธิน ซอย 8 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400 Tel. 02-6153297 Fax: 02-2995799

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณไพลิน   สงศิริ  Human Resource Officer

เลขที่ 414 . พหลโยธิน ซอย 8 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400 Tel. 02-6153297 Fax: 02-2995799

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณวิชิต   ปานอุทัย Recruitment  Manager

เลขที่ 414 . พหลโยธิน ซอย 8 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400 Tel. 02-6153297 Fax: 02-2995799

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณพรทิพย์   ทองอินทร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาว เนตรชนก มูลพินิจ

ผู้จัดการแผนกบุคคลและผลประโยชน์ตอบแทน

เลขที่ 49 หมู่ 9.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel. 035-330999 ext.2010-2011 Fax: 035-330974-5

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 

คุณปัทมาพร  โคมลอย

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 โปรแกรมบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Tel. 02-5646900 ext. 2317 Fax: 02-5646852

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟท์แวร์

112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

คุณปัทมาพร  โคมลอย

ผู้ประสานงานโครงการฝึกงาน

คุณ บุญเลิศ อรุณพิพัฒน์ ผู้ดูแล

Tel. 02-5647000 ext. 1143  Fax: 02-5647098

111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Tel. 02-5620951-69 ext. 2913-2914 Fax: 02-5620950

หจก. เอสที คอมพ์ ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์

 

คุณดิษฐ์กร  สิงห์ทอง

ผู้จัดการ Tel. 02-7052288 Fax: 02-7052244

เลขที่ 202/548 หมู่ 1.เทพารักษ์ แขวง/เขต บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10540

 

 

กลับ