ข้อมูลคณะ ภาควิชา คณาจารย นักศึกษา
หน้าแรก ติดต่อเรา
  เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ข่าวสารคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  โครงการและหลักสูตรของคณะ
  หลักสูตร
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
  โครงการ
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 
     
 

เชิญชมภาพถ่าย โครงการ Pre-Engineer ครั้งที่ 11

จัดขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 รอบการอบรม ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ถึง 26 มกราคม 2551

 
 
  รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้

- วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
- ร.ร.อิสลามศรีอยุธยา
- ร.ร.ปทุมวิไล
- ร.ร.สวนกุหลาบรังสิต
- ร.ร.สายปัญญารังสิต
- ร.ร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบปทุมธานี
- ร.ร.ทวีธาภิเศก
- ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
- ร.ร.นวมินทราชินูทิศหอวังนนท์บุรี
- ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา
 
 


 
   
     
 

 

 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
 
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
โทรศัพท์ 0 2902 0299 โทรสาร 0 2516 8553