เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลคณะ
ภาควิชา
คณาจารย์
งานวิจัย
ผลงานนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โอกาส
ศิษย์เก่าดีเด่น
การประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดต่อ
โครงการและหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
บริการนักศึกษา
บริการออนไลน์นักศึกษา
บริการอีเมล์ (e-mail)
บริการบทเรียนออนไลน์ (LMS)
บริการเว็บบอร์ดนักศึกษา
บริการห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษา
สมุดเพชรออนไลน์ (eDB)
โครงการฝึกงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
View คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ in a larger map
 
 
   
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
ที่ตั้ง 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299
โทรสาร 0 2516 8553
การคมนาคม รถประจำทางสาย 29 34 39 59 95ก. 

ปอ. 504 ปอ. 510 ปอ. 520 ปอ. 29 ปอ. 39 รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉีย ง

เหนือ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยัง จัดบริการรถโดยสารวิ่งระหว่ างวิทยาเขตกล้วยน้ำไท 

และวิทยาเขตรังสิต ผ่านทางด่วนใช้เวลาประมาณ 40 นาที เป็นบริการเฉพาะอีกด้วย 
เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ วันจันทร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620
โทรสาร: 0 2516 8554
อีเมล: engineer@bu.ac.th
พิกัดดาวเทียม (GPS Location) :
N 14.04012, E 100.61023  

Follow us on foursquare
 
   
 

 

 
 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2620  โทรสาร 0 2516 8554
Email : engineer@bu.ac.th