ติดต่อเรา Q&A

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
ที่ตั้ง 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2902-0299 ต่อ 2620
โทรสาร 0-2516-8554

QR

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/BUEngineer