กำหนดการฝึกงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557

 

นักศึกษาสามารถโหลดเอกสารประกอบการฝึกงานได้ดังนี้

1. เอกสารประกอบกำหนดขั้นตอนกาฝึกงาน ปีการศึกษา 2557
2. สถานที่ฝึกงานแยกตามภาควิชาประจำปีการศึกษา 2557